Trường Học Thân Thiện - Học Sinh Tích Cực     
Bốn nhóm nhiệm vụ trọng tâm năm học 2014 - 2015

Tăng cường thanh tra quản lý nhà nước về giáo dục, xử lý nghiêm, kiên quyết các sai phạm và thông báo công khai trước công luận.

Tiếp tục triển khai sáp nhập các trung tâm GDTX, trung tâm giáo dục kỹ thuật tổng hợp, hướng nghiệp và trung tâm dạy nghề cấp huyện nhằm giảm đầu mối quản lý nhưng không thực hiện đồng loạt, đại trà mà tiến hành một cách thận trọng, phù hợp với đặc điểm, tình hình cụ thể của từng địa phương

Tiếp tục nghiên cứu, đề xuất các chính sách cho các cơ sở đào tạo, cho đội ngũ nhà giáo và sinh viên học ngành sư phạm.

Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các Đề án phát triển hệ thống trường THPT chuyên giai đoạn 2010 - 2020, Đề án dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2008 - 2020; Đề án củng cố và phát triển hệ thống trường PTDTNT giai đoạn 2011 - 2015.

Ngân hàng câu hỏi toán 7

File đính kèm